caperers زندگی خانواده رانندگی خانواده

caperers: زندگی خانواده رانندگی خانواده رانندگی شخصیت شناسی سرگرمی فال

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی دانشمندان مکانیسم ترازوی داخلی بدن را کشف کردند

محققان متوجه شده است اند مکانیسمی در بدن وزن اضافی را ردیابی می کند و با ارسال سیگنالی به مغز به دنبال این است که غذای دریافتی را کم کردن دهد. 

دانشمندان مکانیسم ترازوی داخلی بدن را کشف کردند

دانشمندان مکانیسم ترازوی داخلی بدن را کشف کردند

عبارات مهم : تنظیم

محققان متوجه شده است اند مکانیسمی در بدن وزن اضافی را ردیابی می کند و با ارسال سیگنالی به مغز به دنبال این است که غذای دریافتی را کم کردن دهد.

به گزارش مهر به نقل از نیواطلس، محققان سوئدی یک سیستم تنظیم چربی در بدن کشف کرده اند. این مکانیسم وزن اضافی بدن را مانند ترازو ردیابی می کند و به مغز سیگنالی می فرستد تا از دریافت مواد غذایی بکاهد. در صورت تایید این کشف، این نخستین مکانیسم تنظیم چربی بدن انسان خواهد بود که در ۲۰ سال اخیر کشف می شود.

دانشمندان مکانیسم ترازوی داخلی بدن را کشف کردند

جان اولوو جانسون رهبر این تحقیق می گوید:ما شواهدی راجع به وجود یک ترازوی داخلی در بدن انسان یافته ایم. وزن بدن در اندام های پایینی ثبت می شود. حال اگر وزن زیاد کردن یابد، سیگنالی به مغز فرستاده می شود تا دریافت غذا را کم کردن دهد.

محققان در آزمایشی با راه اندازی کپسول های اندازه گیری وزن در بدن حیوانات متفاوت این امر را کشف کردند.

محققان متوجه شده است اند مکانیسمی در بدن وزن اضافی را ردیابی می کند و با ارسال سیگنالی به مغز به دنبال این است که غذای دریافتی را کم کردن دهد. 

پس از دو هفته آزمایش حیواناتی که اضافه وزن داشتند، غذای دریافتی خود و حجم چربی زیستی خود را کم کردند. همراه آن نشانه هایی از زیاد کردن تحمل گلوکز در بدن آنها نمایان شد.

واژه های کلیدی: تنظیم | محققان | دریافت | دریافتی | بدن انسان | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz