caperers زندگی خانواده رانندگی خانواده

caperers: زندگی خانواده رانندگی خانواده رانندگی شخصیت شناسی سرگرمی فال

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی قلاب آژانس و طعمه‌ای به نام بند T

سفیر کشور عزیزمان ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سخنانی در 2 آذر در نشست فصلی شورای حکام خواستار اصلاح بند 26 آخرین گزارش یوکیا آمانو راجع به اجرای برج

قلاب آژانس و طعمه‌ای به نام بند T

قلاب آژانس و طعمه ای به نام بند T

عبارات مهم : آژانس

سفیر کشور عزیزمان ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی در سخنانی در 2 آذر در نشست فصلی شورای حکام خواستار اصلاح بند 26 آخرین گزارش یوکیا آمانو راجع به اجرای برجام در کشور عزیزمان ایران شد، ولی بند 26 گزارش آژانس چه می گوید؟

به گزارش ایسنا، رضا نجفی اعلام کرد: کشور عزیزمان ایران تحفظ نیرومند خود را نسبت به بعضی تفاسیر خودسرانه تازه که بر خلاف متن صریح بخش های متفاوت ضمیمه 1 برجام و سابقه مذاکرات مربوط به آن مطرح شده، به ثبت رسانده است.

قلاب آژانس و طعمه‌ای به نام بند T

وی گفت که آژانس در جایگاه تفسیر برجام نیست. این عنوان منحصرا در صلاحیت کمیسیون یکسان برجام واقع شده است است که با اجماع در این زمینه اقدام کند. از این رو، بند 26 گزارش نادرست بوده و باید اصلاح شود.

اما بند 26 گزارش نوامبر آمانو چه می گوید که کشور عزیزمان ایران را مجبور به اعتراض علنی و رسمی و درخواست جهت اصلاح این بند می کند؟ کشور عزیزمان ایران تلاش دارد از چه روند یا رویکردی در آینده جلوگیری کند که دست به اعتراض زده است؟ یا باید پرسید آیا روند همکاری های کشور عزیزمان ایران و آژانس و نیز کشور عزیزمان ایران در اجرای برجام در حال ترساندن است؟

سفیر کشور عزیزمان ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سخنانی در 2 آذر در نشست فصلی شورای حکام خواستار اصلاح بند 26 آخرین گزارش یوکیا آمانو راجع به اجرای برج

آژانس در بند 26 گزارش اخیر خود راجع به اجرای برجام در کشور عزیزمان ایران آورده است: راستی آزمایی و نظارت آژانس بر سایر تعهدات مرتبط هسته ای کشور عزیزمان ایران ذیل برجام، مشمول بر تعهداتی که در بخش های D، E، S وT ضمیمه 1 برجام تصریح شده، ادامه دارد.

در همین حال، به نظر می رسد که کشور عزیزمان ایران اعتقاد نیست که طبق برجام، آژانس در این بخش ها وظیفه راستی آزمایی به معنای حقوقی (Verification) داشته باشد.

بهروز کمالوندی سخنگوی شرکت انرژی اتمی در همین رابطه در گفت وگو با ایسنا گفت: در بخش هایی که آژانس در گزارشش به آن اشاره کرده هست، تفسیر ما این است که نیاز به راستی آزمایی وجود ندارد، بلکه یک سری اطلاعات کلی مورد نظر است که میان کشور عزیزمان ایران و آژانس رد و بدل می شود.

قلاب آژانس و طعمه‌ای به نام بند T

وی گفت: گزارش آژانس مبتنی بر این است که بر اساس وظایفش در بخش های مورد اشاره راستی آزمایی کند ولی ما می گوییم در بعضی حوزه ها این وظیفه را ندارند و اتفاقا آژانس هم ادعایی ندارد. متاسفانه بعضا افراد و گروه های تند مثل دیوید آلبرایت تفاسیر خود را مطرح و تلاش بر اعمال نفوذ دارند و در رسانه ها شروع به فضا سازی می کنند و حتی این روند را نه تنها راجع به برجام بلکه راجع به پروتکل الحاقی هم پیش گرفته و تفاسیری مطرح می کنند که حتی اعضایی که پروتکل را امضا کرده اند هم آن تفسیر را قبول ندارند.

کمالوندی تصریح کرد: آنچه این افراد و گروه ها مطرح می کنند یک نگاه و تفسیر موسع بی انتها است که خیلی هم در آژانس خریدار ندارد.

سفیر کشور عزیزمان ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سخنانی در 2 آذر در نشست فصلی شورای حکام خواستار اصلاح بند 26 آخرین گزارش یوکیا آمانو راجع به اجرای برج

بنا بر این گزارش، بخش های D، E، S و T ضمیمه 1 برجام موضوعاتی از جمله راکتورها، فعالیت های بازفرآوری سوخت مصرف شده، دیگر فعالیت های جداسازی ایزوتوپ های اورانیوم و فعالیت هایی که می تواند در طراحی و توسعه یک وسیله انفجاری هسته ای همکاری کند را مشمول بر می شود. شاید در این بین بااهمیت ترین بخش مربوط به بخش T است.

در بخش D به عنوان راکتورها اشاره شده است است مبنی بر این که “ایران مطابق با برنامه خود، توسعه راکتورهای آینده تحقیقاتی و تولید برق خود را با پیشرفت تکنولوژی در سطح بین المللی با تکیه بر استفاده از راکتورهای آب سبک، همراه با بهره مندی از همکاری های بین المللی مشمول بر تضمین تأمین سوخت لازم، همگام خواهد کرد”.

قلاب آژانس و طعمه‌ای به نام بند T

“ایران میل به دارد تمامی سوخت مصرف شده است جهت تمام نیروگاه های تولید برق و تحقیقاتی کنونی و آینده خود را، جهت نگه داری فرآیندهای بعدی، آن گونه که در قرارداد مربوطه ای که به موقع خود با کشور دریافت کننده، مطابق با قوانین و قواعد ملی، منعقد خواهد شد، به خارج از کشور ارسال کند”.

به عنوان E در بخش فعالیت های بازفرآوری سوخت مصرف شده است اشاره شده است است.

18. کشور عزیزمان ایران به مدت15 سال، و بدون داشتن قصدی جهت بعد از آن، وارد فعالیت های مربوط به بازفرآوری سوخت مصرف شده است یا فعالیت های مربوط به تحقیق و توسعه بازفرآوری سوخت مصرف شده، نخواهد شد. (مقصود از سوخت مصرف شده است در این پیوست مشمول بر تمام انواع سوخت هایی است که تابش داده شده است اند.(

19. کشور عزیزمان ایران به مدت 15 سال، و بدون داشتن قصدی جهت بعد از آن، سوخت های مصرف شده است را به جز آنهایی که مربوط به نمونه های اورانیوم غنی شده است تابش داده شده است جهت تولید رادیوایزوتوپ های پزشکی و اهداف صنعتی صلح آمیز هست، بازفرآوری نخواهد کرد.

20. کشور عزیزمان ایران به مدت15 سال، و بدون داشتن قصدی جهت بعد از آن، هیچ تاسیساتی که قادر به جداسازی پلوتونیوم، اورانیوم، نپتونیوم از سوخت های مصرف شده است یا نمونه های شکافت پذیر (fertile targets) باشد، به غیر از آنهایی که جهت تولید رادیوایزوتوپ جهت مقاصد پزشکی و مقاصد صنعتی صلح آمیز است را تکمیل، احداث یا تامین نخواهد کرد.

21. کشور عزیزمان ایران به مدت 15 سال فقط سلول های داغ) مشمول بر یک یا چند سلول به هم متصل)، سلول های حفاظ دار یا گلاوباکس های حفاظ داری را توسعه، تامین، ساخت یا به کارگیری خواهد کرد که ابعاد آن کمتر از 6 متر مکعب و مشخصاتی مطابق با آنچه که در پیوست پروتکل الحاقی آمده هست، باشد. این سلول ها در کنار راکتور مدرن شده است اراک، راکتور تحقیقاتی پایتخت کشور عزیزمان ایران و مجتمع های تولید رادیوداروها قرار خواهد گرفت و فقط قادر به جداسازی و تولید ایزوتوپ های صنعتی و پزشکی و انجام آزمایشات غیر مخرب آزمایش های بعد از تابش دهی خواهند بود. تجهیزات و لوازم مورد نیاز از طریق مکانیزم تامین ایجاد شده است در برجام به دست خواهد آمد. کشور عزیزمان ایران به مدت15 سال تنها بعد از تایید کمیسیون یکسان به تکمیل، احداث و یا تصاحب سلول های داغ) مشمول بر یک یا چند سلول به هم متصل(، سلول های حفاظ دار یا گلاوباکس های حفاظ داری که ابعاد آن بیش از 6 متر مکعب و مشخصات پیوست 1 پروتکل الحاقی هست، خواهد پرداخت.

22. کشورهای 1+5 آماده اند، تمام آزمایشات مخرب و غیرمخرب مربوط به نمونه های میله سوخت یا مجتمع سوخت از جمله انجام آزمایش های بعد از تابش دهی را جهت همه سوخت های ساخته شده است در داخل یا خارج از کشور عزیزمان ایران یا تابش داده شده است در داخل ایران، با استفاده از تاسیسات موجود در خارج از کشور عزیزمان ایران را تسهیل کنند. به جز جهت مجتمع راکتور تحقیقاتی اراک، کشور عزیزمان ایران به مدت 15سال به تکمیل، احداث، یا تامین سلول های داغ قادر به انجام آزمایش های بعد از تابش دهی یا تامین تجهیزاتی که امکان توسعه و ساخت آن را فراهم کند، نخواهد پرداخت.

23. علاوه بر ادامه انجام آزمایشات جاری، آزمایش سوخت در راکتور تهران، کشور عزیزمان ایران به مدت15 سال آزمون های غیرمخرب بعد از تابش دهی را بر روی میله های سوخت، نمونه های مجتمع سوخت و مواد ساختاری انجام خواهد داد. این آزمایشات صرفاً در مجتمع راکتور تحقیقاتی اراک انجام خواهد گرفت. در عین حال، کشورهای 5+1 تاسیسات خود را جهت انجام آزمایش های مخرب با متخصصان ایرانی، آن گونه ای که توافق می شود، در دسترس قرار خواهند داد. سلول های داغی که در راکتور اراک جهت اجرای آزمایش های بعد از تابش دهی به کار گرفته خواهند شد به طور فیزیکی به سلول هایی که در آن رادیوایزوتوپ های دارویی وصنعتی تولید می شوند، متصل نخواهد شد.

24. برای15 سال، کشور عزیزمان ایران درگیر تولید یا دستیابی به فلز پلوتونیوم ویا اورانیوم یا آلیاژ آنها یا تحقیق و توسعه در خصوص فلزکاری) متالورژی( پلوتونیم یا اورانیوم) یا آلیاژ آنها (و یا قالب گیری، فرم دهی یا ماشین کاریپلوتونیم یا فلز اورانیوم را نخواهد شد.

25. به مدت 15 سال کشور عزیزمان ایران تولید، جستجو یا دستیابی به پلوتونیوم جدا شده، اورانیوم با غنای اوج (غنای زیاد از 20% اورانیوم 235 )، یا اورانیوم233 ، یا نپتونیوم237 (به جز مواردی که به عنوان استانداردهای آزمایشگاهی یا در دستگاه هایی که در آنها نپتونیوم237 به کار برده شده است است) را نخواهد داشت.

26. اگر کشور عزیزمان ایران به دنبال شروع تحقیق و توسعه بر روی سوخت بر پایه فلز اورانیوم جهت راکتور تحقیقاتی پایتخت کشور عزیزمان ایران در مقدار کم بعد از 10 سال و قبل از 15 سال باشد، برنامه خود را در کمیسیون یکسان ارایه و تصویب این کمیسیون را دنبال خواهد کرد.

S. دیگر فعالیت های جداسازی ایزوتوپ های اورانیوم

81. جهت 10سال، فعالیت های تولید یا تحقیق و توسعه جداسازی ایزوتوپی اورانیوم کشور عزیزمان ایران منحصرا بر مبنای تکنولوژی سانتریفیوژ گازی خواهد بود. کشور عزیزمان ایران به آژانس اجازه دسترسی جهت راستی آزمایی انطباق فعالیت های تحقیق و توسعه و یا تولید جداسازی ایزوتوپی اورانیوم با این ضمیمه را خواهد داد.

T. فعالیت هایی که می تواند جهت طراحی و توسعه یک وسیله انفجاری هسته ای همکاری کند

82. کشور عزیزمان ایران در فعالیت های ذیل که می تواند جهت توسعه یک وسیله انفجاری هسته ای به کار گرفته شود، وارد نخواهد شد :

82.1- طراحی، توسعه، دستیابی یا استفاده از مدل های کامپیوتری جهت شبیه سازی وسایل انفجاری هسته ای

82.2- طراحی، توسعه، ساخت، دستیابی یا استفاده از سیستم چاشنی های انفجاری چند نقطه که جهت توسعه یک وسیله انفجاری هسته ای مناسب هستند مگر اینکه مقاصد غیر هسته ای بودن آن به وسیله کمیسیون یکسان تایید شده است باشد و تحت نظارت باشد.

82.3- طراحی، توسعه، ساخت، دستیابی یا استفاده از سیستم های تشخیص انفجار (دوربین های سرعت بالاStreak ، دوربین های فریمینگ و یا دوربین های اشعه ایکسFlash x – ray ) مناسب جهت توسعه تجهیزات انفجار هسته ای مگر این که مقاصد غیرهسته ای بودن آن به وسیله کمیسیون یکسان تایید شده است باشد و تحت نظارت باشند.

بنا بر این گزارش آنچه روشن است در بخش های D، E، S حساسیتی که در بخش T وجود دارد از آن جهت که می تواند دخالت آژانس در بخش های دفاعی و صنعتی کشور را مشمول بر شود وجود ندارد، از این رو تفسیر آژانس از متن برجام مبنی بر این که آژانس باید بر این بخش های ضمیمه 1 نیز راستی آزمایی و نظارت داشته باشد طبیعی است که اختلافاتی را ایجاد می کند.

جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران در حین مذاکرات هسته ای و بعد از آن در وقت اجرای برجام همواره بر جدایی عنوان هسته ای از مسایل دفاعی خود تاکید کرده است و با توجه به اینکه در چارچوب پرونده مربوط به “مطالعات ادعایی” قبل از اجرایی شدن برجام به تمامی سوالات و ابهامات پاسخ داده و آژانس نیز اعلام کرد که این پرونده بسته شده است است دیگر جایگاهی جهت طرح موضوعاتی از این دست نمی بیند.

در عین حال سخنگوی شرکت انرژی اتمی هم چنین راجع به حضور آژانس در جلسات کمیسیون یکسان برجام و نیز جلسات مربوط به کانال خرید اظهار کرد که “اختلاف نظرهای کشور عزیزمان ایران و آژانس در مباحث فنی و حقوقی تقریبا خیلی کم است و حضور آژانس به درخواست طرف هاست.

کمالوندی راجع به این که احتمال دارد تفاوت تفاسیر میان کشور عزیزمان ایران و آژانس و نیز کشورهای 1+5 در آینده مسئله ساز شود؟ گفت: ما با آژانس خیلی اختلاف تفسیر نداریم، بلکه گزارش هایی که پراکنده منتشر و رسانه ای می شود مورد بحث هست. به عنوان نمونه ما بر این نظر و تفسیر هستیم که بعضی اطلاعات فعالیت ها و برنامه هسته ای کشورمان نیاز ندارد با جزییات منتشر شود و آژانس نیز این مساله را پذیرفته است.

برخی کارشناسان و تحلیل گران در دو سال اخیر نسبت به خلاصه بودن گزارش های آژانس راجع به کشور عزیزمان ایران و نبود جزییات به سبک گزارش هایی که آژانس قبل از اجرایی شدن برجام راجع به کشور عزیزمان ایران منتشر می کرد انتقاد دارند.

سخنگوی شرکت انرژی اتمی هم چنین راجع به بند T و تفسیر کشور عزیزمان ایران از نظارت آژانس بر بخش های مورد اشاره در این بند به ایسنا گفت: در بند T چیزی به نام راستی آزمایی نداریم، یعنی این که موظف باشیم اطلاعاتی به آژانس ارایه بدهیم و آژانس بعد آنها را راستی آزمایی کند، نداریم. ما در این بند وظیفه ای جهت ارایه اطلاعات نداریم.

به گزارش ایسنا، مشخص نیست آژانس به درخواست کشور عزیزمان ایران جهت اصلاح بند 26 گزارش اخیر خود عمل می کند یا نه. از طرفی معلوم نیست تا چه اندازه اختلاف نظرها بر سر تفسیر متن برجام در این رابطه میان کشور عزیزمان ایران و آژانس و در چارچوب کمیسیون یکسان برجام قابل حل و فصل باشد.

آنچه از بیانات آمانو در رابطه با امضای پروتکل الحاقی به وسیله کشور عزیزمان ایران سریعتر از موعد تعیین شده است طبق برجام و اصرار بر نظارت و راستی آزمایی بر بخش های D، E، S وT برمی آید، این است که به نظر نمی آید آژانس در این رابطه بنایی بر کوتاه آمدن و از بین بردن پاراگراف 26 از گزارش خود یا اصلاح آن داشته باشد. از طرفی، به نظر می آید قلاب آژانس و البته بعضی کشورها به طعمه سیاسی خوبی در بخش های فنی و حقوقی اجرای برجام گیر کرده باشد.

واژه های کلیدی: آژانس | ایران | ایرانی | فعالیت | ایرانی | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz